×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Opłaty

Opłaty za korzystanie z przedszkoli publicznych, do jakich zalicza się nasza placówka reguluje Uchwała Nr XXXIX/448/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 lutego 2018 r.

W godzinach od 8.00 do 13.00 w przedszkolu prowadzone są zajęcia realizujące podstawę programową i świadczenie to jest bezpłatne.

Rodzicom/opiekunom prawnym przysługują zniżki, bądź całkowite zwolnienie z opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu:
1. Zniżka 50% opłaty za pobyt, jeżeli z przedszkola korzysta więcej niż jedno dziecko z tej samej rodziny.
2. Zniżka 50% opłaty za pobyt, jeżeli rodzina posiada założoną Kartę Dużej Rodziny*.

*obecnie, dla rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Krapkowice

3. Całkowite zwolnienie z opłaty za pobyt, jeżeli rodzina korzysta z pomocy finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach.
4. Całkowite zwolnienie z opłaty za pobyt, jeżeli dziecku została przyznana pomoc w zakresie dożywiania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach.

Od 1 września 2013 r. stawka za jedną godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową wynosi: 1,00 zł na mocy Ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 czerwca 2013 r.

Drugim czynnikiem składowym opłat jest stawka żywieniowa wynosząca w naszym przedszkolu 5,00 zł za 3 posiłki dziennie (śniadanie, zupa z deserem, drugie danie). Za 2 posiłki (śniadanie, zupa z deserem) stawka wynosi 2,50 zł. Miesięczna opłata za wyżywienie pobierana jest z góry, jako iloczyn dziennej stawki i ilości dni roboczych w miesiącu (po odjęciu tzw. odpisów za dni nieobecne z poprzedniego miesiąca).

Po zapoznaniu się z Regulaminem odpłatności oraz pobraniu z przedszkola kwitka z dokładnie wyliczoną kwotą należy ją uiścić bezpośrednio na konto Przedszkola Publicznego nr 6 w Krapkowicach nie zaokrąglając wpłaty. W razie wątpliwości co do naliczenia prosimy dzwonić na nr 77 4 665 281 w celu wyjaśnienia.

Przedszkole Publiczne nr 6 w Krapkowicach Bank Spółdzielczy w Krapkowicach
Numer rachunku bankowego: 71 8884 0004 2001 0000 7142 0001
W tytule proszę wpisać: miesiąc za który dotyczy wpłata, imię i nazwisko dziecka.

Za stosowanie się do powyższych zasad dokonywania opłat w naszym przedszkolu serdecznie dziękujemy!

Podziel się na Facebooku
Polecane

karta dużej rodziny.jpeg
fb fanpage.png
youtube.jpeg
instagram.png