×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Tygryski

                                 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE DLA DZIECI 4-5 LETNICH

NA MIESIĄC MARZEC

 

Cele ogólne:

 • wprowadzenie pojęć : wiedza, wytrwałość;

 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;

 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;

 • poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;

 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;

 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;

 • kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; operowanie liczebnikami porządkowymi;

 • kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;

 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;

 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;

 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;

 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);

 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, k, y, z, b, n, s, r, g, p, w, c, j, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie (dzieci 5-letnie);

 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;

 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;

 • rozwijanie koordynacji ruchowo- słuchowo- wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;

 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;

 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.

 

W marcu jak w garncu” Joanna Kulmowa

W marcu gotuje się zupa w garncu.

Miesza się.

Bulgoce.

Burzy.

Słońcem wzbiera w każdej

przydrożnej kałuży.

To zastyga przymrozkiem niewielkim,

to zielonych paków wypuszcza bąbelki,

to znowu śniegiem jak kożuchem zetnie,

to się wiatrem zakotłuje po ogrodach

aż się nam uwarzy marcowa pogoda (…).

 

Gdzie jesteś wiosno?” (sł. Marta Jelonek, muz. Miłosz Konarski)

1.Bawiła się wiosna z marcem w chowanego.

Jak dobrze poszukasz – znajdziesz mnie kolego!

 

Ref: Bazie jak kotki, białe stokrotki, żółte żonkile, krokusów tyle!.

Wiosno, szukam cię! Gdzie ukryłaś się?

 

2.Zmarznięte wróbelki na płocie ćwierkały.

Pomóżcie mi ptaszki! Razem poszukamy!

 

Ref: Bazie....

 

3. Zaświeciło słonko tysiącem promieni.

Szukaj, marcu wiosny pośród traw zieleni!

 

Ref: Bazie...

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE DLA DZIECI 4-5 LETNICH

NA MIESIĄC LUTY

 

Cele ogólne:

 • wprowadzenie pojęć: szacunek do przyrody, otwartość;
 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;
 • kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; operowanie liczebnikami porządkowymi;
 • kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, k, y, z, b, n, s, r, g , wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie (dzieci 5-letnie);
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.

 

Piosenka o podróżach (sł. i muz. Joanna Bernat)

A kiedy już urosnę,

to słowo wszystkim daję,

zostanę podróżnikiem

i zwiedzę wszystkie kraje.

 

Ref: Podróże, ach podróże,

te małe i te duże.

Kochamy je, bo przecież

tak wiele uczą nas o świecie.

 

Polecę do Berlina,

odwiedzę tam kuzyna.

Z Warszawy do Krakowa

też będę podróżować.

 

Ref: Podróże…

 

W Afryce lwa zobaczę,

pobiegam z żyrafami.

W Australii spotkam strusia,

poskaczę z kangurami.

 

Ref: Podróże…

 

„Pstryk” – Julian Tuwim

Sterczy w ścianie taki pstryczek,

Mały pstryczek -  elektryczek,

Jak tym pstryczkiem zrobisz pstryk

To się widno robi w mig.

Bardzo łatwo:

Pstryk – i światło!

Pstryknąć potem jeszcze raz –

Zaraz mrok otoczy nas.

A jak pstryknąć trzeci raz –

Znowu damy świeci blask.

Taką siłę ma tajemną

Ten ukryty w ścianie smyk!

Ciemno - widno, widno – ciemno.

Któż to jest ten mały pstryk?

Może świetlik? Może ognik?

Jak tam dostał się i skąd?

To nie ognik. To przewodnik.

Taki drut, a w drucie PRĄD.

Robisz pstryk i włączasz PRĄD!

Elektryczny bystry PRRRRĄD!

I skąd światło?

Właśnie stąd!

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE DLA DZIECI 4-5 LETNICH

NA MIESIĄC STYCZEŃ

 

Cele ogólne:

 • wprowadzenie pojęć: szacunek wobec starszych, sprawność fizyczna;
 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie- stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej;
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych- przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała- prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;
 • kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3, 4, 5, 6; operowanie liczebnikami porządkowymi;
 • kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, k, y, z, b, n, s, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie (dzieci 5-letnie);
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo- słuchowo- wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.

 

 

Gimnastyka dni tygodnia (Ilona Dziubek)         

Gimnastyka – dobra sprawa,                                                                                                  

co dzień wszystkim radość sprawia.                                                                                      

Gdy niedziela się zaczyna,                                                                                                       

trening tydzień rozpoczyna.                                                                                                   

W poniedziałek dwa podskoki,                                    

wtorek lubi kroki w boki.                                                                                          

Środa kręci dwa kółeczka,                                                                                        

no a w czwartek jaskółeczka.                                                                                   

W piątek szybko dwa przysiady,                                                                              

a sobota robi ślady.

I tak przez tydzień cały                                                                                                            

dni tygodnia wciąż szalały.                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Rano przy płatkach (sł. I muz. Michał Danecki)

Czasem tak myślę rano przy płatkach,

jak by tu porwać babcię i dziadka

i zanim dowie się o tym tata,

wyruszyć z nimi na koniec świata.

 

Ref: Wiedzą to dzieci na całym świecie,

i w każdym domu jest tak przecież,

i my to wiemy – przez cały czas:

babcia i dziadek kochają nas!

 

Z kochaną babcią i drogim dziadkiem

popłynę wtedy ogromnym statkiem.

Razem będziemy w pogodne noce

gwiazdy oglądać pod ciepłym kocem.

 

Ref: Wiedzą to dzieci…

 

 

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE DLA DZIECI 4-5 LETNICH

NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

 

Cele ogólne:

 • wprowadzenie pojęć: troskliwość, współpraca;
 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;
 • kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3, 4, 5; operowanie liczebnikami porządkowymi;
 • kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, k, y, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie (dzieci 5-letnie);
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo- słuchowo- wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.

 

Piosenka „MIKOŁAJKI” (sł. Marta Jelonek, muz. Andrzej Zagajewski)

 

Idą, idą Mikołajki,

ciągną, ciągną ciężkie sanki.

Bum-ta-ra-ra, bum-ta-ra,

a bębenek marsza gra!

 

Jadą, jadą Mikołaje,

renifery ciągną sanie.

Din-din, don-don, din-din, don,

dźwięczy już dzwoneczka ton.

 

Biegną, biegną z prezentami,

wiatr im świszczy za uszami.

Szu-szu, sza-sza, szu-szu, sza,

a marakas cicho gra.

 

 

Wiersz „Mikołaj w przedszkolu”

 

Na łąki, na pola biały śnieżek leci

Już święty Mikołaj śpieszy się do dzieci.

Słucha srebrny dzwonek a wiatr głos ten niesie

po łąkach, po polach, po szerokim świecie.

Czekajcie cierpliwie, stańcie dookoła

 

 

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE DLA DZIECI 4-5 LETNICH

NA MIESIĄC LISTOPAD

 

Cele ogólne:

 • wprowadzenie pojęć: miłość do ojczyzny, pomysłowość;
 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej;
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych- przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;
 • kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3; operowanie liczebnikami porządkowymi;
 • kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabaw ruchowych, tańca itp.;
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie (dzieci pięcioletnie);
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek, tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo- słuchowo- wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno- plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.

Codzienne aktywności:

 • zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań i inwencji dzieci przy niewielkim wsparciu N.; poznawanie otoczenia, zachęcanie do różnej aktywności;
 • stwarzanie atmosfery życzliwości i akceptacji poprzez powitanki, np. „Dzień dobry, witamy” lub „Wszyscy są…”;
 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych- samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po skorzystaniu z toalety, po zabawie i przed posiłkiem;
 • wdrażanie do samodzielności poprzez przygotowanie stolików do posiłków, zajęć, sprzątanie po posiłkach, zabawie, zajęciach, samodzielne ubieranie się i rozbieranie podczas wyjść poza budynek, wybieranie potrzebnych narzędzi i materiałów do zabaw;
 • zestaw ćwiczeń porannych i gimnastycznych;
 • codzienny pobyt na świeżym powietrzu – spacer w okolicy przedszkola – wdrażanie do samodzielności w codziennych czynnościach samoobsługowych;
 • zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.

 

„Mój dom” (muz. T. Strąk, sł. S. Karaszewski)

Mój dom to dom rodzinny, gdzie wszyscy bliscy są,

brat, siostra, mama, tata, to mój prawdziwy dom.

 

Ref. Mój dom, mój dom,

to właśnie jest mój dom x 2

 

2. Mój drugi dom - przedszkole, gdzie dzieci razem są,                                                                                                 

tu bawię się wesoło, to jest mój drugi dom.                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                             .

Ref. Mój dom, mój dom,

to właśnie jest mój dom x 2                                                                                                        ,

                                                                                                                                                                                                            

3. Mój dom to cała Polska, tam góry, rzeki są,                                                                                                        

tysiące miast i wiosek, to polskich dzieci dom.

 

Ref. Mój dom, mój dom,

to właśnie jest mój dom x 2

 

„BARWY OJCZYSTE”  - Cz. Janczarski

Powiewa flaga,

gdy wiatr się zerwie.

A na tej fladze biel jest i czerwień

Czerwień to miłość,

biel – serce czyste.

Piękne są nasze barwy ojczyste.

 

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE DLA DZIECI 4-5 LETNICH

NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

 

Cele ogólne:

 • wprowadzenie pojęć: piękno przyrody, pracowitość;
 • kształtowanie pojęć związanych ze zjawiskami przyrodniczymi, dokonywanie obserwacji przyrodniczych;
 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie- stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej;
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych- przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • rozwijanie sprawności motorycznej i współpracy w grupie;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, w, obok, nad, pod, przed, za, między;
 • rozwijanie umiejętności liczenia;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie kształtów figur geometrycznych, liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, t, i, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie (dzieci pięcioletnie);
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek, tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.

 

 

 

„Deszczowa orkiestra” (sł. i muz. Joanna Bernat)

 1. Kto nie lubi deszczu
  kto się boi burzy,
  komu w niepogodę czas się dłuży
  niechaj zagra z nami w deszczowej orkiestrze, bo my gramy razem z deszczem.

Ref. Bum, bum, bum, bum, bum! - burza gra. Szu, szu, szu, szu, szu! - szumi wiatr. Kap, kap, kap, kap, kap! - kapie deszcz.
i my razem z deszczem gramy sobie też. ( x2)

 1. Nasza roześmiana, deszczowa orkiestra ciągle gra i grać nie może przestać́.
  Więc nie zwlekaj długo i zagraj dziś z nami -do zabawy zapraszamy!

 

Szumiąca przyroda

Szumi, szumi wietrzyk – szszsz…

Szumi, szumi deszczyk – szszsz….

Szumią, szumią drzewa – szszsz…

Jesień wita nas!

 

Szumi, szumi woda – szszsz…

Szumi, szumi las – szszsz…

Szumią, szumią pola – szszsz…

Jesień wita nas!

 

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE DLA DZIECI 4-5 LETNICH
NA MIESIĄC WRZESIEŃ

 

Cele ogólne:

 • wprowadzenie pojęć: koleżeńskość, bezpieczeństwo;
 • zapoznanie dzieci z salą i przedszkolem;
 • poznawanie sposobów pomocy nowym koleżankom i kolegom; rozwijanie umiejętności nazywania emocji i mówienia o nich oraz pozytywnego reagowania na nowe sytuacje i osoby; budzenie postaw zainteresowania drugą osobą;
 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach; spokojne oczekiwanie na swoją kolej;
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • nabieranie przeświadczenia o pozytywnej roli współpracy w osiąganiu celu;
 • poznawanie i organizowanie kącików tematycznych; rozwijanie umiejętności opisywania i charakteryzowania kącików tematycznych poprzez wypowiedzi i klasyfikowanie przedmiotów; rozbudzanie zainteresowań i ciekawości poznawczej; przestrzeganie zasad zgodnej zabawy i prawa do korzystania z kącików przez kolegów i koleżanki;
 • poznanie sposobów spędzenia wakacji przez koleżanki i kolegów z grupy; rozpoznawanie oznaczeń i charakterystycznych miejsc na mapie Polski i Europy;
 • poznawanie portretu jako dziedziny sztuki;  
 • poznanie zawodów w otoczeniu dziecka – poznanie imion pracowników przedszkola i pełnionych przez nich funkcji; uświadamianie roli osób dorosłych w życiu przedszkola i szacunku do wykonywanej przez nich pracy;
 • poznawanie zawodów służących bezpieczeństwu całego społeczeństwa – policjant, ratownik, strażak;
 • nazywanie narzędzi i przyborów codziennego użytku;
 • rozwijanie sprawności motorycznej, umiejętności rzutu do celu i współpracy w grupie;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabaw ruchowych, tańca itp.;
 • rozwijanie poczucia rytmu poprzez grę na instrumentach perkusyjnych i innych przedmiotach;
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie kształtów figur geometrycznych;
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie); odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich; dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a; wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów w języku angielskim;
 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek, tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
 • wdrażanie do stosowania zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i na ulicy – utrwalanie zasad poruszania się po chodniku i przechodzenia przez jezdnię, podczas jazdy samochodem; poznanie wyglądu i znaczenia sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych;
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania niebezpieczeństw wynikających z kontaktów z nieznajomym; kształtowanie postaw asertywnych w kontaktach z nieznajomymi; poznawanie sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu ludzi;
 • poznanie numerów alarmowych (112, 999, 998, 997); kształtowanie umiejętności przeprowadzenia rozmowy w celu wezwania pomocy;
 • poznanie zasad bezpiecznego korzystania z różnych narzędzi, urządzeń oraz podczas wykonywania doświadczeń chemicznych itp.;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • dostrzeganie regularności; konstruowanie rytmów 2-, 3-elementowych; poznanie układów figur geometrycznych; utrwalenie nazw figur geometrycznych;
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.

 

„Zuch przedszkolak” (słowa: Marta Jelonek, muzyka: Miłosz Konarski)                              

 1. Już wakacje kończą się,                                                                           

wrzesień puka w okno twe                                                                                                     

i zaprasza, żebyś przyszedł do przedszkola.                                                                        

                                                                                                                                                    

Nie namyślaj długo się,                                                                                                                           

spakuj kapcie, misia weź                                                                                         

i z uśmiechem razem z nami w kole stań!     

 

Ref. Do przedszkola, hej, dzieciaki,

        maszeruje każdy z nas!

        I dziewczynki, i chłopaki,

                    Na zabawę nadszedł czas!                                                                                                                                                                                                                                    

 

 1. Zuch przedszkolak dobrze wie,

jak radośnie bawić się,

chce kolegą dobrym być i przyjacielem.

 

Chętnie śpiewa, tańczy, gra

i zagadek mnóstwo zna,

zuch przedszkolak to po prostu ty i ja!

 

Ref. Do przedszkola….

 

 

„Przez ulicę” Małgorzata Strzałkowska                         

Gdy chcesz przejść na drugą stronę,

wybierz miejsce oznaczone.

Na asfalcie białe pasy

wyznaczają przebieg trasy.

Sygnalizatora światło

jest zrozumieć bardzo łatwo -

STÓJ, gdy kolor się czerwieni

IDŹ, gdy się na zieleń zmieni.

             Kiedy światło jest zielone,

             spójrz uważnie w lewą stronę,

             w prawą, w lewą jeszcze raz…

             Droga wolna? Ruszać czas!

 

Podziel się na Facebooku
Polecane

karta dużej rodziny.jpeg
fb fanpage.png
youtube.jpeg
instagram.png